Prívesný vozík

pridané: 08.07.2022

 

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina ponúka na odpredaj prívesný vozík zn. KOLAROV A SYN s.r.o.

Vozík s nosnosťou 600 kg bol vyrobený v roku 2005, mal poškodené a opravované oje. Minimálna cena vozíka je 100 EUR s DPH. Záujemcovia o odkúpenie vozíka môžu doručiť svoje ponuky na adresu pozemkového spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina, Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina) do 31.7.2022.

Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „PONUKA VOZÍK – NEOTVÁRAŤ“.

Pozemkové spoločenstvo odpredá vozík záujemcovi, ktorý zašle najvyššiu cenovú ponuku. Bližšie informácie o odpredaji vozíka vám poskytneme na telefónnom čísle 0907 803 425. Obhliadku vozíka je možné uskutočniť v termíne od 18.7.2022 do 22.7.2022 v čase od 7.00 do 15.30 hod.

 

                                                                                                                                     Ing. Michal Králik

                                                                                                                          Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
15.03.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
23.02.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
16.02.2023

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným